khai giảng các lớp nghiệp vụ xây dựng tháng 5
Chứng Chỉ Hành Nghề

Mẫu Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Học Phí 2.500.000 VNĐ
Địa Điểm Sở Xây Dựng Các Tỉnh
Thời Gian Hàng Tuần
Thời Lượng 30 Ngày Làm Việc
Liên Hệ Trung Tâm Giáo Dục Việt
Điện Thoại 0945.827.780 - 0965.827.780
Email giaoducviet.rdc@gmail.com

LINK CÁC MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Theo Bằng Đại Học

 1. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Dân Dụng - Công Nghiệp
 2. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Dân Dụng
 3. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Công Nghiệp
 4. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Công Viên Cây Xanh
 5. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cảng - Biển
 6. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cầu Đường Bộ 
 7. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Giao Thông (Cầu)
 8. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Giao Thông (Cảng, Đường Thủy)
 9. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cấp Thoát Nước Theo Tuyến
 10. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Thủy Lợi
 11. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Xủ Lý Nước Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp
 12. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình Thủy Lợi, Thủy Điện
 13. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Công Trình DD và CN
 14. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Phần Điện Và Thiết Bị Điện Công Trình DD và CN
 15. Chứng Chỉ Hành Nghề giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Nhiệt Và Điện Lạnh, ĐHKK, Thông Gió Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp
 16. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Nghệ
 17. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin Liên Lạc Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp
 18. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình Đường Dây và Trạm Biến Áp Có Điện Áp 35KV
 19. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Khảo Sát Địa Chất Thủy Văn Công Trình Cầu Đường Bộ
 20. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Khảo Sát Địa Chất Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Theo Bằng Trung Cấp - Cao Đẳng

 1. Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Dân Dụng - Công Nghiệp (Cấp IV)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT RDC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT

Đ/C : 140/4 Đường TL41, P Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Tel: (08) 66.827.780 - (08) 66.857.780 - 0945.827.780 - 0965.827.780 - 0982.827.780

XEM ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG