khai giảng các lớp nghiệp vụ xây dựng tháng 5
Mẫu Văn Bằng, Chứng Nhận, Chứng Chỉ
Mẫu Văn Bằng, Chứng Nhận, Chứng Chỉ - Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Khi Kết Thúc Khóa Học - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780
Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình (ĐH Mở Tp HCM)
Giám sát Thi Công Xây Dựng - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng nhận giám sát thi công xây dựng - Tư vấn xin hành nghề giám sát thi công
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giám Sát An Toàn Lao Động (DTB)
Nghiệp Vụ Giám Sát An Toàn Lao Động - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 cấp chứng chỉ giám sát an toàn lao động
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đo Bóc Khối Lượng Và Lập Dự Toán Công Trình
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đo Bóc Khối Lượng Và Lập Dự Toán Công Trình
Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động (Theo Thông Tư 27)
Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động (Theo Thông Tư 27)
Chứng Nhận Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động (DTB)
Chứng Nhận Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động (Theo Thông Tư 27)
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề - Nâng Tay Nghề
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề, Học Sơ Cấp Nghề, Đào Tạo Sơ Cấp Nghề, Sơ Cấp Nghề Hàn, Sơ Cấp Nghề Mày Múc, Sơ Cấp Nghề Mày Đào, Sơ Cấp Nghề Mày Lu
Chứng Chỉ Bậc Thợ
Chứng Chỉ Bậc Thợ, Chứng chỉ Thợ Hàn, Thợ Cốp Pha, Thợ Ván Khuôn, Thợ Cơ Khí, Thợ Hàn, Thợ Điện, Thợ Nề, Thợ Cốp Pha, Thợ Vận Hành Xe Nâng
Chứng Nhận-Chứng Chỉ Khác
Chứng Nhận-Chứng Chỉ Kế Toán, Ngân Hàng, Du Lịch, Bất Động Sản, Tin Học, Ngoại Ngữ
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Cơ Khí
Chứng Chỉ Thợ Cơ Khí, Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Cơ Khí, Thợ Cơ Khí
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Hàn Bậc 3/7
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Hàn, Chứng Chỉ Thợ Hàn, Thợ Hàn, Chứng Nhận Thợ Hàn, Thợ Hàn 3/7, Thợ Hàn 4/7, Thợ Hàn 5/7
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Cốp Pha
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Cốp Pha, Thợ Cốp Pha, Chứng Chỉ Bậc Thợ Cốp Pha, Thợ Cốp Pha